แบบทดสอบก่อนเรียน

1. การทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ควรทำอย่างน้อยเดือนละกี่ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
8 ครั้ง
12 ครั้ง

2. ลักษณะแผ่นทำความสะอาดหัวอ่านแผ่นซีดี/ดีวีดี มีลักษณะเป็นแบบไหน
เป็นแผ่นดีวีดี
เป็นแผ่นซีดี
เป็นแผ่นซีดี/ดีวีดี ธรรมดาทั่วไป
เป็นแผ่นที่มีขนแปรงขนาดเล็กที่นำไปปัดทำความสะอาดเลนส์ภายใน

3. การทำความสะอาดดิสก์ไดรฟ์ ควรทำแบบใด
ใช้แผ่นดิสก์หยอดน้ำยาลงไป ใส่ในเครื่องดิสก์ไดรฟ์เพื่อทำความสะอาดภายใน
ใช้น้ำยาล้างจานล้านหัวอ่าน
ให้ถอดหัวอ่านดิสก์ไดรฟ์ออกมา แล้วใช้น้ำเปล่าล้าน
ไม่มีข้อใดถูก

4. ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะแบบใด
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีหน้าจอคอม
ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดการใช้งาน
ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดการใช้งานอยู่
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีฝาเคสปิดอยู่

5. การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ควรทำอย่างใด
ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
ไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม ทานอาหาร บนโต๊ะเครื่องคอมพิวเตอร์
สถานที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีอากาศถ่ายเทดี
ถูกทุกข้อ

6. โปรแกรมสาธารณะ ประกอบไปด้วยโปรแกรมประเภทอะไรบ้าง
Freeware/Hardware
Freeware/License Software
Freeware/Shareware
Freeware/Malware

7. ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ทดลองใช้ฟรีโดยมีระยะเวลาจำกัดคือซอฟต์แวร์ประเภทใด
Freeware
Shareware
Software License
ถูกทุกข้อ

8. ไวรัสคอมพิวเตอร์ สามารถแพร่ระบาดบนสื่อใดได้บ้าง
ดิสเกตต์
แฟลชไดรฟ์
ระบบเครือข่าย
ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดต่อไปนี้ จัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมป้องกันไวรัส
Norton
McAfee
AVG
ทุกข้อล้วนเป็โปรแกรมป้องกันไวรัส

10. ข้อใดต่อไปนี้ จัดอยู่ในโปรแกรมป้องกันสปายแวร์
AVG
Download Accelerator
Ad-Aware
Norton Ghost

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: