ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สื่อการ เรียนการสอน เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา

 

 

 

ผู้จัดทำ
 

 

ชื่อ นางสาวนริศรา อัศวสุข
ชื่อเล่น กิ๊ฟ      

เลขประจำตัว 5522010096

สาขาวิชา
  พณิชยการ  

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม

ศึกษาอยู่ที่
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

 

 

ชื่อ นางสาวรัตนมณี ภิรมย์ภักดิ์
ชื่อเล่น
ปังปอนด์      

เลขประจำตัว 5522010101
สาขาวิชา 
พณิชยการ     

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม
ศึกษาอยู่ที่  
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

 

 

ชื่อ นายธรรมรัตน์ โกเมนรุ่น
ชื่อเล่น เฟรม  

เลขประจำตัว 5522010159
สาขาวิชา  พณิชยการ     

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม
ศึกษาอยู่ที่   วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี