• หน้าหลัก
  • บุคลากร
  • ตารางเวลา
  • หลักสูตร
  • เกี่ยวกับแผนก
  • ภาพกิจกรรม
  • เว็บบอร์ด
  

<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี>>

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธฺ์

เรื่องการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประการศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รุ่นที่ 14ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ
ประกาศการพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อ่า่นต่อ
กำหนดการยื่นขอจบของนักเรียนนักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ปวช รุ่น 12 อ่านต่อ
แจ้งกำหนดการ การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าหน่วยกิต อ่านต่อ
เรื่อง หยุดการเรียการสอน อ่านต่อ

 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 3 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 13 หลังสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพฯโทรศัพท์/โทรสาร 02-546-7184